Vés al contingut (premeu Retorn)

Dosimetria i Radiofísica Mèdica

El grup de Dosimetria i Radiofísica Mèdica és un organisme autoritzat per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) per acreditar el calibratge i crear procediments o tècniques de control de risc radiològic en entorns industrials i sanitaris. Desenvolupen i optimitzen sistemes de mesura de les radiacions ionitzants.

biomaterials.jpg

Línies de Recerca

 • Caracterització de dispositius per a obtenir imatges en medicina nuclear i radiologia: desenvolupament de tècniques per a reconstrucció iterativa d’imatges i simulació Monte Carlo en radiografia digital, SPET i PET.
 • Caracterització dosimètrica i feixos de radiació: determinació dels principals paràmetres físics dels feixos de radiació utilitzats en el calibratge de laboratori: homogeneïtat del feix, contribució del dispersament, distribució espectral d’energia i mida del camp.
 • Sistemes de planificació del desenvolupament radioterapèutic: implementació de la planificació radioterapèutica dels sistemes de velocitat que incorporen tècniques de simulació de transport de la radiació.
 • Dosimetria fotònica utilitzant detectors de termoluminescència: caracterització de materials termoluminescents per tal d’optimitzar el seu comportament segons el seu ús posterior: dosimetria ambiental o personal clínic. Optimització dels sistemes dosimètrics in vivo per a l’aplicació en teràpia radiològica.
 • Metrologia de radiació fotònica: determinació dels valors de referència en les quantitats dosimètriques d’interès, principalment kerma en l’aire a radiacions fotòniques i dosi absorbida a radiacions beta, per a la calibratge de sistemes de mesura i detecció de radiacions ionitzants de caracterització dosimètrica dels feixos amb ús d’estàndards secundaris.
 • Modelització i simulació de la interacció de la radiació amb la matèria: desenvolupament d’algoritmes per a simulació Monte Carlo de radiació de transport i de subrutina per a l’aplicació de codis de càlcul d’escenaris de clínica i dosimetria.

Producció científica

Institut de Tècniques Energètiques
Grup de recerca bàsica i aplicada. Desenvolupa tecnologies, presta serveis i participa en formació d’especialistes.

imatge icona contacte Centre de Recerca en Enginyeria Biomedica

Manel González Piñero
creb.researchupc.edu
+34 93.401.16.93

Serveis de la divisió

 • Assessorament en aspectes relacionats amb l'aplicació de la dosimetria de radiacions.
 • Formació de supervisors i altre personal en l'ús d'instal·lacions radioactives.
 • Calibratge de monitors per a dosimetria ambiental i per a dosimetria personal, d'equips de control de qualitat en radiodiagnòstic x i de càmeres d'ionització patró en qualitats de radiació gamma, raigs x i radiació beta.
 • Calibratge de monitors portàtils de contaminació superficial.
 • Calibratge d'equips de mesura d'alta tensió en equips de raigs x.
 • Irradiació de dosímetres personals i ambientals.
 • Servei de calibratge amb certificat ENAC.
 • Servei personal extern de dosimetria amb acreditació ENAC.

Equipament rellevant

Notícies de Dosimetria i Radiofísica Mèdica

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.