La síndrome de fatiga crònica/encefalomielitis miàlgica (SFC/EM) és una malaltia incapacitant, en la qual les persones que la pateixen presenten grans dificultats per dur a terme les seves activitats quotidianes. Malgrat la seva alta prevalença, no es disposa encara d’eines efectives per al seu diagnòstic, seguiment i tractament. Per comprendre millor i afavorir el seguiment, així com estratificar la fatiga en aquests pacients, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Vall d’Hebron i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han desenvolupat una aplicació mòbil que podria ser útil en la valoració de la gravetat de la fatiga en aquesta síndrome, especialment en dones.

La tecnologia desenvolupada pels investigadors de la UPC i  UAB consisteix en una cinta toràcica amb un sensor capaç de mesurar certes variables hemodinàmiques cardíaques, connectat mitjançant bluetooth a una app mòbil. L’aplicació del mòbil permet registrar i monitoritzar la variabilitat de la freqüència cardíaca i compartir els resultats analitzats amb el personal mèdic que supervisa els pacients.

En concret, en aquest estudi es va analitzar la relació de la variabilitat de la freqüència cardíaca amb la gravetat dels símptomes entre dones i homes amb SFC/EM. Aquest paràmetre està estretament relacionat amb la freqüència cardíaca, és a dir, el nombre de pulsacions per minut de cor. Aquest estudi s’ha realitzat, en part, gràcies al projecte d’R+D PID2019-107473RB-C21, coordinat entre investigadors de la UAB i de la UPC, i finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. Els resultats de l’estudi en què s’ha provat aquesta tecnologia han estat publicats a la revista Sensors


L’investigador Juan Ramos Castro, del grup d’Instrumentació Electrònica i Biomèdica del CREB UPC comenta que “l’experiència dels grups d’investigadors de la UAB i la UPC ha permès corregir les limitacions més importants que presenta aquesta tecnologia com els errors en la mesura de la variabilitat cardíaca produïts per una incorrecta col·locació de la cinta toràcica i/o el moviment i respiració del pacient durant el registre, i l’obtenció dels registres en unes condicions controlades per reduir la influència d’altres factors externs. Els resultats de l’anàlisi s’emmagatzemen en un servidor únic i segur i poden consultar-se a través d’una plataforma específica”.

D’esquerra a dreta: Juan Ramos Castro, Rosa M Escorihuela, Lluís Capdevila, José Alegre i Jesús Castro.