El curs tindrà lloc el 2 de març de 2022 de manera presencial a l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, a la Via Laietana 39 de Barcelona, sota el títol de: La robòtica en la medicina. Camps d’aplicació i equips disponibles.

La Medicina ha experimentat en les últimes dècades un gran progrés, impulsat tant pels avenços científics, especialment en el camp de la biologia i la bioquímica, com pel progrés tecnològic, que permet disposar de nous equips i ajudes per a l’exploració, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació. Entre aquests avenços tecnològics, la robòtica ha aconseguit importants avenços en camps com la radiocirurgia i radioteràpia, en cirurgia mínimament invasiva o cirurgia ortopèdica, així com en el camp de la rehabilitació o la gestió hospitalària. En aquest curs es farà una exposició de les possibilitats actuals de la Robòtica en Medicina i s’analitzaran les característiques i capacitats dels principals equips existents.

Aquesta visió àmplia de les possibilitats actuals de la Robòtica en aquest camp, permet també oferir una perspectiva de les possibilitats futures en el desenvolupament d’aquests equipaments mèdics. El curs està orientat cap a enginyers en el camp biomèdic i personal mèdic interessat en la tecnologia, així com responsables d’equipament en hospitals.

Programa del curs de les 9.00 a les 18.00 hores:

1. Historia de la robòtica i robotització en medicina i en cirurgia. Condicionants.

2. Camps d’aplicació: diagnòstic, tractament, recuperació.

3. Diagnòstic, la robòtica en la investigació mèdica.

4. Aplicacions quirúrgiques en ortopèdia (ròtula, maluc, espina). Navegadors, robots comercials i característiques.

5. Aplicacions cranioencefàliques. Navegadors, robots comercials i característiques.

6. Cirurgia laparoscòpica. Robots comercials i característiques.

7. Cirurgia endoluminal. Perspectives.

8. Altres especialitats: HIFU. Oftalmologia. Radioteràpia. Robots comercials i característiques.

9. Robòtica i serveis hospitalaris. Telepresència i teleassistència.

10. Rehabilitació.

11. Perspectives futures.

Per a més informació i inscripcions, accediu al link: 

https://formacio.eic.cat/cursos/1123341