L’Acció COST Therapeutical applications of Cold Plasmas (PlasTHER), liderada per la UPC, aglutina grups de recerca, comunitat mèdica, indústria i associacions de pacients de 24 països europeus que treballaran els propers anys per impulsar nous tractaments per al càncer, la regeneració i reparació de teixits o les noves infeccions emergents, entre altres. Es tracta d’una iniciativa finançada per la Unió Europea en el marc de les accions COST i pretén explorar les possibilitats dels plasmes de pressió atmosfèrica per desenvolupar i consolidar noves teràpies mèdiques.

La medicina del gas plasma

Es tracta d’una àrea emergent que combina la tecnologia del gas plasma amb la medicina clínica i la bioenginyeria amb l’objectiu d’utilitzar plasmes freds a pressió atmosfèrica per a aplicacions terapèutiques humanes i veterinàries, per a la desinfecció i cicatrització de ferides o en les teràpies del càncer.

Una tecnologia potent que implica un gran nombre d’espècies reactives (molècules, àtoms, ions, electrons, fotons, radiació UV i visible), les quals han demostrat afectar les cèl·lules mitjançant procediments bioquímics complexos.

Avui dia, els tractaments disponibles basats en aquesta tecnologia encara no són del tot efectius per lluitar contra el càncer, aconseguir la regeneració i reparació de teixits o combatre els patògens resistents als fàrmacs, incloses les infeccions de nova aparició. Per fer possible que la tecnologia del gas plasma avanci de forma efectiva en aquestes i altres àrees cal millorar la coordinació i la cooperació de la comunitat científica que treballa en aquest camp des de diverses disciplines, així com la relació amb la indústria. 

Impulsar les aplicacions biomèdiques del gas plasma

Una de les prioritats de l’Acció PlasTHER és impulsar la tecnologia del gas plasma i la seva utilització com a teràpia estandarditzada en diverses aplicacions biomèdiques de gran importància per a la societat. En aquest sentit, la intensificació de la recerca en els darrers cinc anys en diferents àmbits de la medicina del gas plasma –en particular en l’esterilització i descontaminació, la cicatrització de ferides i el tractament del càncer– requereix urgentment l’harmonització de protocols, així com l’orientació del coneixement generat en una direcció comuna per permetre que tots els esforços i la inversió pública fets fins ara en ciència bàsica i aplicada es tradueixin en beneficis per a la societat i el sistema sanitari.

Amb aquesta finalitat, PlasTHER COST es planteja com una xarxa interdisciplinària que posa en comú els últims avenços en els mecanismes bàsics d’acció dels plasmes i les condicions de funcionament més adequades per aconseguir teràpies eficients. D’altra banda, la xarxa treballarà en la generació de protocols harmonitzats dins la comunitat en les diferents àrees terapèutiques implicades, així com en la definició d’un full de ruta per a cada àmbit.

Per assolir aquests reptes, la xarxa s’organitza a partir de sis grups de treball, centrats en diferents àrees de desenvolupament de la tecnologia: els mecanismes d’interacció biològics del gas plasma; els efectes antimicrobians del gas plasma; la regeneració de teixits; la teràpia del càncer; les teràpies combinades; i la regulació ètica, la difusió i la transferència de tecnologia.

Les primeres accions de la PlasTHER COST han estat el llançament de la pàgina web de la xarxa i l’organització de l’escola de formació ‘Aspectes fonamentals de la medicina del gas plasma’, on investigadors i investigadores de doctorat han compartit experiències amb personal que treballa en la mateixa àrea de recerca i han presentat el seu treball. La xarxa continua la seva activitat amb una reunió anual coincidint amb la 9a Conferencia Internacional de Medicina del Gas Plasma, que ha tingut lloc del 27 de juny a l’1 de juliol a Utrech, als Països Baixos. Així mateix, estan planificades al voltant de 14 missions científiques de la xarxa en els propers mesos.

La investigadora Cristina Canal, coordinadora de la iniciativa

Cristina Canal destaca que “gràcies a l’Acció PlasTHER COST podrem impulsar el desenvolupament del camp de la medicina del gas plasma a Europa, per portar l’excel·lent investigació realitzada fins al moment al banc de proves en benefici dels pacients”. En aquest sentit, la coordinadora de la iniciativa assenyala que “les àrees de recerca que desperten major interès, pel seu potencial, són les relacionades amb les teràpies de càncer, ja que l’acció selectiva del gas plasma pot evitar els efectes secundaris en teixits sans, així com les que estudien l’acció antimicrobiana del gas plasma, que troba aplicació, per exemple, en àrees dentals i de regeneració de ferides”.

“L’acció del gas plasma es basa principalment en l’acció de les espècies reactives d’oxigen i nitrogen que conté, que són intrínseques a totes les cèl·lules i que, en funció del tipus d’espècies i la seva dosi, pot funcionar com una espasa de doble tall, tant amb efectes beneficiosos per a les cèl·lules sanes com amb capacitat d’atacar selectivament les cèl·lules de càncer”.

Explica Cristina Canal, coordinadora de la iniciativa PlasTHER.