Investigadors del CREB estudien els efectes de la gamificació en la rehabilitació funcional BCI.

Part dels resultats de l’estudi es poden veure a l’exposició ‘Cervells’ del CCCB fins a l’11 de desembre.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona presenta l’exposició Cervells des del 27 de juliol fins a 11 de desembre de 2022. En el marc d’aquesta exposició es presenta un treball d’investigador desenvolupat al CREB en el marc d’una col·laboració amb l’empresa g.tec  i l’Institut Guttmann de Neurorehabilitació. Aquesta investigació es va realitzar en el marc del treball de final de Màster en Enginyeria Industrial de l’ETSEIB de Martí de Castro Cros i va ser dirigit per la investigadora del CREB Dani Tost. El treball va estudiar l’impacte de la gamificació en la  rehabilitació amb interfícies cervell-ordinador (en anglès, BCI).  

La gamificació, és a dir la introducció de mecàniques de joc en activitats no lúdiques, té nombroses aplicacions en diversos àmbits, en particular en l’àmbit mèdic. En neurorehabilitació té per objectiu que l’experiència dels pacients sigui més entretinguda i divertida, impactant així en la seva motivació per seguir de manera regular i continuada en el temps les pautes programades.

L’objectiu del treball era avaluar si la introducció de la gamificació a la rehabilitació amb interfícies cervell-ordinador (en anglès, BCI) de les extremitats superiors dels pacients post-ictus té un impacte positiu en la seva experiència sense alterar-ne l’eficàcia. Per tal de duu a terme aquest estudi, es va dissenyar un joc adaptat a propòsit al ritme i objectius d’un protocol de rehabilitació BCI establert.

Es va realitzar un estudi pilot amb deu pacients i un grup de control de sis voluntaris i la rehabilitació es va basar en una retroalimentació doble: electroestimulació funcional i animació d’un avatar virtual de les extremitats del pacient. 

Els resultats preliminars de l’estudi encoratgen els equips a seguir investigant com introduir narratives de joc a la rehabilitació BCI per fer-la més atractiva per al pacient. 

El cervell a debat

Una part de la feina portada a terme per aquest grup de treball es podrà veure a l’exposició Cervell(s) del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, oberta fins l’11 de desembre de 2022.  A més a més, l’equip investigador del CREB participarà a la taula rodona que tindrà lloc el dijous, 17 de novembre, al CCCB.

El cervell humà és l’objecte més complex que coneixem i el que més incògnites genera tant a nivell científic com filosòfic. «Cervell(s)» explora com l’art, la ciència i la filosofia han estudiat i representat aquest òrgan fascinant al llarg de la història.