Dimecres 22 de desembre l’equip ARM2U va fer la presentació del primer prototip de la pròtesi  de braç Andròmeda, una pròtesi transradial que es controla amb senyal electromiogràfica detectant els senyals musculars de l’usuari. L’equip va explicar l’estructura i dissenys dels diferents subsistemes del braç robòtic i va fer una demostració en directe del prototip. ARM2U participarà amb Andrómeda al CYBATHLON (organitzat per la Universitat ETH Zürich), un campionat únic en què les persones amb discapacitat física competeixen entre elles per dur a terme tasques quotidianes utilitzant sistemes d’assistència tècnica d’última generació. 

ARM2u és un equip universitari de l’ETSEIB fundat el 2018 que consisteix en un grup multidisciplinari d’estudiants i graduats en Enginyeria de la UPC que comparteixen l’ambició de superar els límits de la indústria protèsica. Els membres de l’equip van destacar que, més enllà dels coneixements d’enginyeria, la participació en el projecte fomenta l’adquisició d’habilitats transversals com el treball en equip, la planificació i gestió, la resiliència i el lideratge. Un  membre de l’organització de CYBATHLON de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne va explicar els objectius i normes de funcionament d’aquesta competició internacional que pretén fomentar la cerca de solucions tecnològiques que millorin la realització d’activitats diàries per persones amb discapacitats. La presentació va comptar amb una gran participació tant de forma presencial com remota.