El CREB UPC treballa des de fa més de dues dècades en el desenvolupament de jocs formatius (serious game o applied game) i gamificació d’aplicació en l’àmbit de la salut. Un dels seus projectes, en col·laboració amb la facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) i la unitat de perfusió cardiovascular de l’hospital Clínic, ha desenvolupat un prototip per a l’entrenament dels perfussionistes, membres dels equips de cirurgia cardiovascular que s’encarreguen, entre altres qüestions, de la màquina que fa possible la circulació extracorpòria de la sang quan s’immobilitza el cor en el transcurs d’una intervenció. El projecte ha superat la fase de recerca fins a aconseguir el pas previ a l’arribada al mercat.

“Vam decidir iniciar l’aventura emprenedora per a accelerar l’arribada al mercat dels nostres productes, creant l’empresa Virmedex Virtual Experiences SL, spin-off del CREB de la UPC i de la UB”, explica Dani Tost, investigadora del CREB, a més de cofundadora i CEO de la nova empresa. “Hem tingut la sort de comptar amb l’ajuda del programa Caixa Impulse, de la Fundació La Caixa, i del programa de valorització de Xartec Salut que ens ha donat moltíssim suport”. “Ara el que necessitaríem són ajudes per a superar el que en el món emprenedor es coneix com la vall de la mort”, és a dir, el difícil període de qualsevol nova empresa abans que els seus productes generin ingressos reals amb clients, especifica Dani Tost.

L’acte de signatura de la creació de l’empresa es va dur a terme el 16 de setembre amb la presència del rector de la UPC, Daniel Crespo, i de la directora de la Fundació Bosch i Gimpera, centre de transferència de coneixement i tecnologia de la UB, Carme Verdaguer. A més d’aquests dos socis fundadors institucionals, la nova empresa té també com a cofundadors als investigadors del CREB de la UPC Dani Tost Pardell (ara també CEO de l’empresa), Núria Bonet Codina (COO) i Ariel von Barnekow (CTO; Carmen Gomar, consultora sènior del servei d’anestèsia i reanimació de l’hospital Clínic i professora de la UB, i Maite Mata, coordinadora assistencial de la unitat de perfusió cardiovascular de l’hospital Clínic.

L’empresa neix amb capital propi i “està treballant molt activament en la captació de noves fonts de finançament”, explica Dani Tost. El primer objectiu és posar en el mercat aquest mateix mes d’octubre virCPB, un programa d’entrenament en la tècnica del by pass cardiopulmonar. Amb aquest simulador, els estudiants i professionals de la salut poden actuar com ho farien en un quiròfan i fer funcionar la bomba de circulació extracorpòria, seguint els protocols i prenent les decisions necessàries no sols en intervencions rutinàries sinó també davant situacions crítiques. “La formació virtual gamificada basada en models validats científicament és el paradigma educatiu de la pròxima generació”, afirma Dani Tost.

El calendari de treball de Virmedex inclou la sortida al mercat a la fi del 2023 o principis del 2024 de la plataforma o programa virECMO, en aquest cas d’entrenament en oxigenació per membrana extracorpòria, “una ajuda mèdica que s’utilitza molt en casos com la covid quan es produeix insuficiència respiratòria o cardiologia greu”. L’empresa treballa també en projectes en temes de càncer i hemodiàlisi i “en una línia que denominem The Atelier, que ofereix als clients el desenvolupament de productes a mesura, per exemple per a laboratoris farmacèutics” que vol oferir cursos o entrenament específic als seus treballadors amb el sistema de gamificació de Virmedex, avança Dani Tost.