Virtual Perfusionist ofereix una forma barata i més accessible d’entrenament, complementària a la formació convencional i a la simulació física. Es tracta d’un entrenament virtual per formar els perfusionistes amb models tridimensionals que siguin realistes fisiològicament. El software va ser desenvolupat per un equip del CREB UPC, en col·laboració amb l’hospital Clínic i la Universitat de Barcelona (UB). Principalment dirigit als estudiants de perfusió i als metges, té com a objectiu millorar significativament les seves habilitats i la seva confiança per contribuir d’aquesta manera a fer més segures les intervencions.

Quan un pacient és sotmès a una cirurgia de cor o de pulmó, necessita que li bombegin sang oxigenada a través de teixits mitjançant una màquina de circulació extracorpòria. El perfusionista és el professional sanitari que manipula aquesta bomba, tenint en compte di­ferents paràmetres fisiològics del pacient. La majoria d’accidents relacionats amb l’ús d’aquests procediments es deuen a errors humans i a fallades en enfrontar-se a incidents crítics. Per tant, per millorar la seguretat, és necessari i fonamental que els professionals tinguin una formació intensiva i constant.

Atesa aquesta necessitat va sorgir Virtual Perfusionist, un serious game d’entrenament d’operacions quirúrgiques per la pràctica virtual d’intervencions a cor aturat. Aquest projecte ha desenvolupat una nova plataforma de formació a través d’internet, basada en jocs de simulació en 3D fisiològicament realistes. Si les accions que el jugador du a terme són incorrectes o els valors del pa­cient no són bons, perd punts. Posteriorment, el programa permet veure els resultats i comentar-los per aprendre dels errors.

“És com un videojoc, l’objectiu és dur a terme una intervenció virtual mantenint els paràmetres del pacient en un rang de normalitat.”

Resumeix Daniela Tost, investigadora del CREB UPC.