Són una quinzena d’estudiants de grau i màster de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) i comparteixen el mateix somni: millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat a través de les tecnologies assistides. En concret, el jove equip d’enginyeria biomèdica Arm2u se centra en el desenvolupament d'un braç protètic transradial −que substitueix el braç que falta per sota del colze− i mioelèctric −es controla amb els senyals elèctrics generats de forma natural per la contracció dels músculs.