Són una quinzena d’estudiants de grau i màster de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) i comparteixen el mateix somni: millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat a través de les tecnologies assistides. En concret, el jove equip d’enginyeria biomèdica Arm2u se centra en el desenvolupament d'un braç protètic transradial −que substitueix el braç que falta per sota del colze− i mioelèctric −es controla amb els senyals elèctrics generats de forma natural per la contracció dels músculs.
Prof. Maria-Pau Ginebra and her team from The Biomaterials, Biomechanics and Tissue Engineering Research Group (BBT) are part of a recently awarded project by Horizon Europe, EU's key funding programme for research and innovation. The project provides a web-optimised information marketplace and digital advisors to support companies in offering their products and properly presenting themselves at global scale.
L’European Research Council (ERC) ha atorgat a la professora Cristina Canal un dels ajuts ‘Proof of Concept’, destinats a apropar al mercat els avenços en recerca de frontera. Amb aquest ajut, la investigadora del Grup de Recerca de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT) del CREB UPC avaluarà la viabilitat de portar al mercat una nova teràpia per tractar l’osteosarcoma, amb menys efectes secundaris, i que permet la regeneració òssia.
El dijous 12 de maig es van lliurar els premis de la "II Edición del Concurso Tu Tesis Doctoral en un Hilo de Twitter: #HiloTesis" que convoca la Xarxa de Divulgació i Cultura Científica de la Comissió Sectorial de I+D+i de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles. El concurs persegueix que aquells investigadors/es en formació puguin divulgar la seva tesi doctoral en un fil de no més de 20 tuits adaptant el contingut a un llenguatge senzill, accessible i atractiu.
Alfons Carnicero Carmona has been recognized as MIT Innovator Under 35 Europe 2022 by MIT Technology Review EmTech Europe. The awards span advancements in a wide range of fields such as biotechnology, medicine, electronics, hardware, artificial intelligence, and robotics. In this case, the award recognizes the amazing work of the AbleHumanMotion team creating the next generation of light and accessible exoskeleton technology.