Arm2U és un equip universitari fundat el 2018 a Barcelona, actualment situat al Campus ETSEIB de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). L'equip consisteix en un grup multidisciplinari d'estudiants d'Enginyeria de postgrau i de grau que comparteixen l'ambició d'empènyer els límits de la indústria protètica. L'equip se centra en el disseny i construcció d'una pròtesi mioelèctrica de l'extremitat superior del cos humà. Aquesta pròtesi està enfocada en complir els requisits de Cybathlon i en adaptar-se en els diferents pilots que col·laboren amb el projecte. Així i tot, l'equip no cerca únicament obtenir una pròtesi per a satisfer les bases de la competició i superar les seves proves de manera satisfactòria, sinó que es consideren també els diferents aspectes de la rutina dels possibles usuaris, perquè l'artefacte es pugui adaptar i arribar a ser realment funcional en l'ús diari.