La Càtedra Galimplant de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), constituïda el mes d'abril, té com a objectiu desenvolupar nous biomaterials per a la regeneració òssia, així com la seva caracterització i anàlisi en diferents situacions. La Càtedra també inclou activitats d’assessorament en processos d’innovació i millora, així com d’incentivació de la cooperació educativa i la divulgació.