La tecnologia desenvolupada utilitza una cinta toràcica connectada a una aplicació mòbil que mesura la variabilitat en la freqüència cardíaca. Aquest equip ha evidenciat que la variabilitat de la freqüència cardíaca es relaciona amb la gravetat de la fatiga en dones amb síndrome de fatiga crònica/encefalomielitis miàlgica. Es calcula que la prevalença d'aquest síndrome augmentarà en els propers anys com a conseqüència de la pandèmia per SARS-CoV-2, per la qual cosa és necessari millorar l’atenció a aquests pacients en el seu diagnòstic, seguiment i tractament.