Les xifres analitzades evidencien com el sector bio i de les tecnologies de la salut atorguen un avantatge competitiu que caldria acompanyar d’una estratègia específica dins de la UPC per impulsar-lo i tenir més impacte. Així, aquesta activitat generada si s’organitzés millor internament i hi hagués una estratègia de projecció ambiciosa cap a l’exterior, permetria col·locar a la UPC com un agent clau del sector i de l’ecosistema -que actualment s’està redefinint i accelerant arrel de la situació pandèmica viscuda-. Les solucions tecnològiques desenvolupades conjuntament amb hospitals, empreses i institucions fan de la UPC un soci clau per a la majoria de projectes que s’estan gestant. Aprofitem l’oportunitat?