L'Acció COST Therapeutical applications of Cold Plasmas (PlasTHER), liderada per la UPC i finançada per la Unió Europea, aglutina grups de recerca, comunitat mèdica, indústria i associacions de pacients de 24 països europeus que treballaran els propers anys per impulsar nous tractaments per al càncer, la regeneració i reparació de teixits o les noves infeccions emergents, entre altres.