In recent days, numerous media have reported the news of a great advance for science, and especially for all those people with spinal cord injury and their medical and caregiver teams. The ONWARD team has developed an epidural electrical stimulation system using electrodes placed in the epidural space (between the vertebrae and the spinal cord membrane), which has allowed subjects to walk again. The ABLE Exoskeleton is a medical device designed to facilitate the work of different therapists to perform gait assistance. Devices such as the ABLE Exoskeleton become a very useful tool to be able to get the most out of the intervention, adapting the level of assistance (force made by the robot) in each joint to the specific needs of the patient in each phase of the rehabilitation process.
Les xifres analitzades evidencien com el sector bio i de les tecnologies de la salut atorguen un avantatge competitiu que caldria acompanyar d’una estratègia específica dins de la UPC per impulsar-lo i tenir més impacte. Així, aquesta activitat generada si s’organitzés millor internament i hi hagués una estratègia de projecció ambiciosa cap a l’exterior, permetria col·locar a la UPC com un agent clau del sector i de l’ecosistema -que actualment s’està redefinint i accelerant arrel de la situació pandèmica viscuda-. Les solucions tecnològiques desenvolupades conjuntament amb hospitals, empreses i institucions fan de la UPC un soci clau per a la majoria de projectes que s’estan gestant. Aprofitem l’oportunitat?